Jak pracujemy?

CREATIO jest firmą przygotowującą i realizującą kampanie mediowe.

Działamy według zasady "Mały może więcej!" - nie mamy ściśle określonych procedur, jak duże domy mediowe, od których nie ma wyjątków i dlatego mamy większe pole manewru przy przygotowywaniu zarówno dużych (ilościowo i zasięgowo) jak i mniejszych kampanii oraz planowania ich w krótszym czasie (co jest przydatne szczególnie przy projektach, które powstają na krótko przed terminem realizacji kampanii).

Jesteśmy efektywniejsi i dokładniejsi - prowadzimy bardziej indywidualny dobór mediów dla każdego Klienta, nie kierując się wyłącznie briefami, ale także indywidualną oceną każdego rekomendowanego przez nas medium oraz ściśle sprecyzowanymi potrzebami Klienta.

Jesteśmy elastyczni i w wielu przypadkach tańsi - nie uzależniamy cen od zadeklarowanego przez Klienta na rok, bądź na określoną część roku, budżetu ? za każdym razem jest to kwestia indywidualnego podejścia do kampanii oraz możliwości finansowych Klienta przy danym projekcie.

Monitorujemy na bieżąco rynek mediów, aby nasi Klienci wdrażali nowe strategie komunikacji reklamowej oraz aby jak najprecyzyjniej mogli reagować na zmiany postawy konsumentów, a co za tym idzie ich potrzeby.

Skąd wiemy, że możemy i umiemy tak wiele? Inwestujemy w wiedzę i ludzi. Nasi pracownicy wywodzą się ze świata mediów lub domów mediowych. Jednak nie chcieli już formalności i ograniczeń korporacyjnych, za to postawili na indywidualną i bardziej precyzyjną pracę z Klientem, co dało większą satysfakcję z uzyskanych wyników oraz Klientowi realne poczucie, że pracując z nami nie jest ?jednym z wielu?. Bo kampanie reklamowe to nie tylko statystyki, badania i liczby, ale także doświadczenie i intuicja ludzi, którzy je planują.